Új jelszó kérése
Kategóriák
Szűrés
Márkák
Szavazás
Kedvenc cipő márkád?
Vans
DVS
Jordan
Adidas
Nike
Etnies
Emerica
éS
Puma
New Balance
Osiris
Globe
DC
Lakai
Element
Reebok
Converse
Egyéb
Hírlevél
Fórum
Nincsenek témák!

Vásárlási feltételek

ÁSZF

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ
Kérünk mindenkit, amennyiben vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató
anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
magára kötelező érvényűnek tekinti.
A webáruház célja a West County Kft. termékeinek bemutatása, értékesítése és megadott szállítási címre
szállíttatása a vásárlók részére.
Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során
használt nyelv a magyar.
A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai lehetőségeinek és korlátainak ismeretét,
és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi
szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit, és a
böngészőjét.
Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők
frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem tud korrekt működést garantálni.
Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Vásárlót terheli a
számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Vásárló a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget
a használat során felmerülő, illetve a vásárló által a vásárolt termékekkel okozott vagyoni és nem vagyoni eredetű
károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes
mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a webshop használata során termékhez kapcsolódó, a webshop
által tárolt hozzászólásaiban kifejtett véleményéért is.
A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges
valamennyi adatot megadja. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén
Ügyfélszolgálatunk (Email: info@westcoastcounty.hu Telefon: +36-30-329-53-00) rendelkezésére áll H-P 10:00-18:00
időszakban.
2001:CVIII 6.§(2) szerint Vásárló megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt e-mail-ben vagy telefonon is
visszaigazolják munkatársaink.
Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik.
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban
leadott megrendeléssel a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
Szolgáltató és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint:
45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt
szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
I. FEJEZET
JOGI TÁJÉKOZTATÁS
a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről"
szóló Kormányrendelet szerint
A)
Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás látja el:
West County Kft.
-------------------------------------------------------------
Székhely : H-8741 Zalaapáti Jókai Mór u. 141/B
Postacím: H-8360 Keszthely Pethő u. 3
Cégjegyzékszám: 20-09-068444
Adószám: 14285781-2-20
Ügyfélszolgálat H-P 10:00-18:00
Email: info@westcoastcounty.hu
Telefon: +36-30-329-53-00
Mintabolt, helyi vásárlásra: "West Coast County" H-8360 Keszthely Pethő u. 3
Webes vásárlás esetén a személyes átvétel:
1/. a W.C.C. Shop - ban (8360 Keszthely Pethő u. 3) ,

Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: Csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791'08)
- Ruházat kiskereskedelem (4771'08)
- Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (4772'08)
- Sportszer-kiskereskedelem (4764'08)
- Játék-kiskereskedelem (4765'08)
- Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme (4616'08)
- Ruházat, lábbeli nagykereskedelme (4642'08)
- Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (4778'08)
- Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s. (4649'08)

Webáruházunkban alapvetően lábbeliket és sportszereket, ruházati cikkeket és kiegészítőket talál.
Webáruházunk szolgáltatásának igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben, a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3.
szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).
Kereskedő a 45/2014(II.26) Korm.r. 20.§ tekintetében tájékoztatja a vásárlót, hogy jelen webáruházban termékeket
értékesít.
A megrendelt termék teljesítése a vásárlás alkalmával "teljes egészében" megtörténik, nincs több részletben történő
részteljesítés, így az elállási jog alkalmazása esetében részösszeg-kifizetés formájában kártérítés nem alkalmazható,
alkalmazható viszont az elállás időszakában a vevőnél megsérült csomagra és termékre az értékcsökkenési felelősség
viselése. Ezen felelősségről jelen Á.Sz.F. H) pontja ad bővebb tájékoztatást.
Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló" vagy mint "Felhasználó", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen
"Felek" megnevezés alatt szerepelhet.
Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy
kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett –
személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások
fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;
Jelen webáruház a Korm.r.4.§ 11. szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és
"távértékesítési rendszernek" minősül.
A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). A végösszeg a termékek össz árából és a szállítási díjból tevődik
össze. A Fogyasztó a weboldalon a "vásárlói kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói
szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a
Fogyasztót.
Korm.r.4.§ 10. 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az
adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép
merevlemeze és az elektronikus levél;
Vásárlóink - a termékek jelen webáruházban történő megvásárlásához - számlázási adatait és szállítási címét
rögzítenünk kell.
A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési
nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza.
C)
Weboldal tényleges műszaki üzemeltetése:
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok
kezelését szerver-üzemeltetőként ténylegesen a Unas.hu végzi (székhely: 1144 BP., Ormánság u. 4. Adószám:14114113-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-015594
Postacím: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15
Ügyfélfogadás: Telefonos
elérhetőség: +36-99/884-000(9:30-től 16:30-ig), Email: unas@unas.hu).
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
D)
Az összes megrendelt termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak.
A Szolgáltató köteles személyes átvételre biztosítani, vagy szállítószolgálat útján a Vásárló által a Megrendelőlapon
kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen
okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a
Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott
termék(ek)et átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és
szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, vagy előzetesen
banki átutalással megfizetni.
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában marad.
Ha a megrendelt áruk közül minden van az üzletünkben, akkor email útján egyedi egyeztetést kezdeményezünk.
Ha a csomagot futár viszi Önnek, kérjük, a regisztrációnál vagy a megrendelésnél adjon meg telefonszámot, így a futár
könnyebben tud Önnel egyeztetni.
Az árut a megrendelést követően a futárszolgálat igénybevételével küldjük el a kért címre. Kérjük, hogy az átvételi
elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra
vonatkozó reklamációkat nem tudunk elfogadni. Amennyiben sérült termék van a csomagban, kérje azonnal a
kárfelvételi jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot!
Szállítási feltételek
A szállítási költség a vásárlót terheli. Ennek összege belföldre 20.000 Ft-os vásárlás alatt egységesen 800 Ft.
Ezen szállítási konstrukciók tehát csak Magyarország területén belüli csomagszállítás esetén érvényesek!
Szállítási határidő általánosan a megrendelés beérkezésétől számított 2-14 munkanap.
A megrendelt árut a GLS csomagküldő szolgálat kézbesíti. A futár a csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra
között szállít az általad megadott címre. Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelölj meg a megrendelésnél, ahol
napközben is elérhető vagy (pl.: munkahelyed).
Amennyiben a kézbesítő az áru átadását nem tudja teljesíteni, a csomagról értesítést hagy. Az értesítőn megtalálható
lesz a kézbesítő telefonszáma is, ezen lehet vele egyeztetni a következő kiszállítás időpontját. Természetesen, a futár,
egyeztetés hiányban is megkísérli ismét a kézbesítést.
A GLS ügyfélszolgálat a +36-1-802-0265 -es telefonszámon érhető el munkanapokon 7.00-20.00 óra között. A
csomagküldő szolgálat részletes szállítási feltételei az alábbi weblapon is elérhetők: http://www.gls-hungary.com/
A GLS weboldalán lehetőséget biztosít a csomag azonosító száma ismeretében a csomag folyamatos
nyomonkövetésére.
Nemzetközi csomagok: szállítás az Európai Unió területén vehető igénybe.
Szlovákia: 5 € - 130 € felett ingyenes
Románia: 6 € - 130 € felett ingyenes
Szlovénia, Ausztria, Csehország: 10 € - 150 € felett ingyenes
Lengyelország , Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária: 12 € - 150 € felett ingyenes
Dánia, San Marino, Olaszország, Franciaország , Monaco , Nagy-Britannia , Írország: 14 € - 150 € felett ingyenes
SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
A webshopban rendelt termékek személyes átvételére keszthely városában biztosítunk lehetőséget:
Mintabolt, helyi vásárlásra: "West Coast County" H-8360 Keszthely Pethő u. 3
térítésmentesen
Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha a személyes átvételt választod, akkor a szállítási idő meghosszabbodhat, mivel
személyes átvevőpontjainkba nem minden nap indul szállításunk. Amennyiben személyesen szeretnéd átvenni a
termékeket, kérjük, a rendelés során válaszd ki a személyes átvétel opciót.
A raktárhelyiségben - ha előreutalás nem történt - csak készpénzes fizetés lehetséges.
FUTÁRSZOLGÁLAT
A szállítási költség a vásárlót terheli. A futárral történő kiszállítás lehetőségeit és díjait mindig egyedileg, telefonban
egyeztetjük Vásárlóinkkal.
Ha kiszállításra kerül sor, akkor a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a
termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv
nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Ha hibás a teljesítés (számla nem megfelelő, termék nem az, amit
visszaigazolt a Szolgáltató), akkor haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval és a Szolgáltató mindent meg
fog tenni, hogy a hibáját korrigálja.
Figyelem!
A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.
Kérjük, hogy abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket utánvétes vagy készpénzes fizetésre, amennyiben a
csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a szállítónak.
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén csak akkor áll módunkban ismételten elküldeni a csomagot, ha a
Felhasználó előre átutalja a visszaküldött csomag szállításik költségét és a csomag ellenértékét.
Tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhoz szállítás minden esetben a rendelés során megadott házszámig történő
sérülésmentes kiszállításra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt
kizárólag abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a fuvarlevélen rögzítésre kerül. Az ebből
fakadó kellemetlenség elkerülése végett kérjük, hogy a csomag tartalmát még a szállító jelenlétében szíveskedjenek
ellenőrizni!
E)
Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14.§(4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint
az árak feltüntetése HUF pénznemben történik, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a
megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre.
Szolgáltató fenntartja a jogot termékei árainak eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a termékek
vételárai biztosan nem változnak az adott fogyasztó számára, a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele
közötti időszakban.
Fizetési lehetőségek:
1. Utánvétel
A Szolgáltató utánvételes számlát bocsájt ki, aminek első, eredeti példányát a megrendelés csomagjában elhelyez.
Kézbesítéskor a GLS futárjának kell a fizetendő összeget kifizetni készpénzben (itt a szállítással kapcsolatban van 800
Ft-os futárszolgáléati díj).
2. Előre utalás
A Szolgáltató díjbekérőt bocsájt ki a fizetendő összegről, amit pdf-ben megküld a Felhasználó regisztációban megadott
e-mail címére. Az itt közölt adatok alapján tudja a Felhasználó a fizetendő végösszeget banki átutalással vagy banki
készpénzbefizetéssel teljesíteni. A banki adatok a díjbekérőn feltüntetésre kerülnek.
A pénz megérkezése után küldjük a csomagot.
4. Készpénzes fizetés, személyes átvétellel
Lehetőség van személyes átvételre, készpénzben fizetve előre egyeztett időpontban és helyen keszthelyi
mintaboltunkban. Ez a fizetési mód mindenféleképp előzetes egyeztetést igényel.
Ha az általad rendelt árucikkek nem találhatóak meg üzletünkben vagy raktárunkban, megérkezésük után telefonon
értesítjük.
F)
A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:
Korm.r. 6.§ Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás
biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati
telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszám: +36-30-329-5300.
Korm.r. 7.§(1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa
viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel (ilyen a szállítással és utánvéttel kapcsolatos költsége, melyet
változatlan értéken számláz tovább).
G)
Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11.§-a érvényes.
A webáruházban regisztráció nélkül is nézelődhet, de a termékek összegyűjtéséhez a kosárban, és a megrendeléséhez
regisztráció szükséges.
A regisztrációval egyúttal ugyanis a vásárló elfogadja a szerződéskötési feltételeket és az adatkezelési tájékoztató
feltételeit.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási
késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli
felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, a jelszót tartalmazó levelet elhagyja vagy
kitörli, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA
A fogyasztói szerződéskötés és regisztráció nyelve magyar.
REGISZTRÁCIÓ
A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Fontos, hogy a szállítási címen legyen majd valaki, aki
átveszi a küldeményt.
Regisztráció után rendszerünk pár percen belül küld a megadott e-mail címre egy üzenetet. Az emailben található meg a
belépéshez szükséges, a rendszer által generált jelszó! Mivel ez egy automatikus rendszerüzenet, néhány
levelezőprogram (pl. freemail, citromail..stb) kérdés nélkül a spam mappába teheti. Elsőként tehát, ha pár perc után a
levél nem érkezik meg, ellenőrizni meg a spam mappát. Ha nincs ott sem, akkor előfordulhat, hogy hibásan került
megadásra az e-mail címed. A regisztrációval kapcsolatos, bármilyen felmerülő kérdéssel vagy elakadással
kapcsolatban Ügyfélszolgálatunk szívesen tud segíteni
- emailben: info@westcoastcounty.hu
- telefonon: +36-30-329-53-00.
MEGRENDELÉS
A megrendelés összeállítása
Az egyes árucikkek kategóriákba sorolva találhatóak. Az árucikkeket a KOSÁRBA gombra kattintva lehet a kosárba
berakni.
A megrendelés elküldése
A "KOSÁR" funkció összesítő részéből továbblépve, a megrendelés véglegesítésénél lehet a számlázási és a szállítási
címet rögzíteni.
Továbblépve összesítőben, a webáruház felsorolja a rendelt árucikkeket, szállítási költséget és a fizetendő összeget.
A fizetendő összeg minden költséget tartalmaz. Itt lehet megjegyzést adni a rendeléshez, ami a kiszállításnál hasznos
lehet.
A megrendelés visszaigazolása
Miután a Felhasználó elküldte a megrendelést, 48 órán belül automatikus e-mailben visszaigazolja a Felhasználónak,
hogy a Szolgáltató megkapta a Vásárló megrendelését. Az automatikus e-mail a megrendelésének részleteit és a
fizetendő összeget is tartalmazza. A fizetendő összegen kívül mást nem kell fizetni. Ez az e-mail nem jelenti
megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Szolgáltatóhoz.
2001:CVIII Ektv. 6.§(2) A Szolgáltató az Ön ajánlatát külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat
Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus
visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha
késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM (levélszemét)
mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan
megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
Ha a visszaigazoló e-mail azért nem érkezik meg, mert a Felhasználó e-mail fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz e-mail
címet adott meg, és a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a
Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA
Vásárló a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér
(ettől az időponttól indul az elállás joga).
45/2014(II.26)Korm.r. 15.§(1) szerint ezúton is felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott
megrendeléssel egyúttal a vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik!
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is
van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon
belül kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a
megrendelését.
Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes
egészben - ha a raktárban a termék nem áll rendelkezésre, vagy a gyártó leállította a gyártását, importőr a beszállítását.
Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.
VÉTELÁR
Termékeink vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános
forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a
nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási
szándékától.
Amennyiben megrendeléséből valamely termék belátható időn belül nincsen raktáron, arról tájékoztatjuk és ha továbbra
is fenntartja megrendelését az adott termékre, azt utólag küldjük ki esetileg díjmentes szállítással, a megadott szállítási
címre. Vásárlónak csak az utólagosan megküldött termék árát kell kifizetni a leegyeztetett fizetési móddal.
TERMÉKLEÍRÁSOK
A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi képei. A Webáruházban
azt kapja, amit lát. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez, ami
illusztráció. Ezek az illusztrációs képek azonban sosem a termékek fő képei.
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk
információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon
nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.
Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő
előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Tájékoztatjuk a kedves vásárlót, hogy a szállítás költségén felül a csomagolásra (mint tevékenységre) nem számítunk
fel semmilyen költséget (amennyiben nincs megjelölve a termék adatlapján külön csomagolási, vagy környezetvédelmi
díj).
GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
Minden termékünkre garanciát vállalunk! Ha a termék nem rendeltetésszerűen működik, cserét biztosíthatunk.
A termékek szakszerűtlen szereléséből eredő hibák javítására vagy cserére nem vagyunk kötelezhetőek!
A tévesztett, illetve hibás termékeket vevőszolgálatunkon jelezheti.
Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.
A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza
(görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz).
RENDELÉSEK LEZÁRÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁS:
2001:CVIII 6.§(1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még kiszállítás előtt, felvilágosítás, speciális
kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a
info@westcoastcounty.hu email címen vagy a +36-30-329-53-00 telefonszámokon.
2001:CVIII 6.§(2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott e-mail címre küldött
elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Kollégáink ellenőrzik a
megrendelését és visszaigazolásban tájékoztatjuk a termékek állapotáról, a kiszállítás időpontjáról és az esetlegesen
felmerülő szállítási költségekről. Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem
köteles a terméket megvásárolni vagy a szolgáltatást igénybe venni.
A szállításról tájékoztatónk D) pontja ad részletes útmutatást.
A szállítási díjat is tartalmazó számlát a csomagban találja meg.
Kérjük, hogy átvétel előtt a csomag és a termék(ek) sérülésmentes állapotát ellenőrizni szíveskedjen, amennyiben a
csomagoláson vagy a termékeken bármilyen fizikai sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet a szállítást végző
futárral!
Kellemes vásárlást kívánunk!
H)
Korm.r. 20.§ (2)b) szerint a szerződés teljesítésétől a Fogyasztó a rendelés után, legfeljebb 14 naptári napon belül,
Korm.r. 4.§.9. szerint a info@westcoastcounty.hu.hu címre küldött email nyilatkozattal állhat el.
Elállási nyilatkozatminta:
----
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
........................................................
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kelt
----
ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN:
Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozatal)
jelentheti be.
FIGYELEM!
Korm.r. 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a
teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a
szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,
vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót sem a termékek visszaszállítására, sem a díjak
visszafizetésére.
VISSZAVÉTEL
A termékeket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza
az átvételt követő 14 napban.
45/2014(II.26)Korm.r. 25.§ szerint az elállási jog gyakorlásával visszaküldött olyan termék esetén, amelyet a vásárló "a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó" mértékben
használt, és ezen használat során a fogyasztó a termék minősége vagy működési paraméterei vagy külleme feltűnően
látható, mérhető és bizonyítható mértékben sérült, úgy a fogyasztó azért értékcsökkenéssel felel (tehát nem követelheti
vissza a termék újszerű állapotban érvényes fogyasztói árát, csak a sérülés aranyában kalkulált rész-összeget).
Ezen elv mentén, érdemben nem érvényesíthető elállási jog az átvétel után (már a Vásárlónál) egyértelműen megsérült,
és így újszerűen újra eladhatatlan, vagy már nyilvánvalóan használhatatlan termékekre.
Már kiszállított, de hibás teljesítésű (hibás összeállítású, vagy a szállítás során elromlott) tételek esetén,
szavatossági/jótállási igények teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató a visszaszállítását vállalja (Korm.r.24.§).
Amennyiben a termékről felbontás után a szállító jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru
átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a
szállító által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
Abban az esetben, ha a visszaküldött terméke(ke)t a Vásárló láthatólag kibontotta csomagolásából, és nem sikerült
tisztázni a reklamáció okát, Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a
Vásárló költségére.
DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA:
Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben szállítószolgálattal küldi
vissza a terméket, akkor általában az áru megérkezését követően, legkésőbb 30 naptári napon belül visszautaljuk az
összeget a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.
I)
2013:V (Ptk.) 6:159.§ - 6:174.§ szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi
követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári
jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
2010. évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a ZMKIK BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Zalaegerszegi Testülete.
Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület:
ZMKIK BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Zalaegerszegi Testülete
Címe: 8900 Zalaegerszeg Petőfi u.24.
Telefonszáma: 92-550-514

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy
szállítás közben elromlottak), és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy Szolgáltatót terheli
felelősség.
Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.
Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül.
Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti
ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet
4.§-a részletesen leírja.
J)
Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814
2013:V Ptk. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
45/2014(II.26) Korm.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
19/2014(IV.29) NGM.r. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=168978.263277
Kapcsolódó jogszabályok:
* A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
* 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
* A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
* A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
* A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
* A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
* A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009.
(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.
Z)
Záradék
a) 2014.06.14 előtt kötött fogyasztói szerződések (megrendelések) esetére jelen vásárlói tájékoztatót tartalmában, a
17/1999.(II.5) Korm.r.-tel összhangban kell értelmezni.
b) A Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani. Az esetleges
módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
c) Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve
Szolgáltató email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.
I. FEJETET 1.sz. melléklete
A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatója
1. Kellékszavatosság
- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi
V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6:159.§ - 6:167.§ szabályai szerint.
- Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
- Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
- Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Rapcity Hungary Kft., mint "vállalkozás" nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§)
- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági
igényt érvényesíthet.
- Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
- Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
- Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
- Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A
termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
- A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás (Ptk. 6:171.§ - 6:174.§)
A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban "az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003.(IX.22.) Korm.r. tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis
a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt, új
(nem használt) termékekre vonatkozik.
Jelen weboldalunkon vásárolható termékek nem mindegyike tartozik ezen Kormányrendelet tárgyi hatálya alá.
Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.)
Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást
biztosít.
A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja. Szolgáltató a termékhez mellékelt
jótállási jegyet kiszállításkor érvényesíti.
Az olyan fődarabok és tartozékok meghibásodására, melyek nem tartoznak a Korm.rendelt hatálya alá, a Szolgáltató
csak akkor tud jótállást vállalni, ha a termék gyártója eleve jótállást biztosít, a jótállási jegyen jelölt időtartamra.
Fogyasztó, a jótállási jeggyel és 19/2014.(IV.29.) NGM r. 3.§(2) alapján az eredeti számla bemutatásával együtt a
komplett berendezés cseréjét kérheti. Csere esetén a cserélt berendezés tekintetében, a csere időpontjától indul az újabb
jótállási időszak.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó
jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: 2014.09.30-tól.
II. FEJEZET
Adatkezelési Nyilatkozat a 2011.évi CXII.tv. (Infotv.) szerint
Jelen weboldalon keresztül történő vásárláshoz előzetes regisztráció ajánlott, de nem kötelező.
Infotv. 4.§ szerint tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a kezelt adatok köre: a fogyasztói szerződés (45/2014(II.26) Korm.r.
szerinti) létrejöttéhez, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló, 2003. évi XCII.
(Art.) szerinti nyugta vagy számla kiadásához szükséges adatok.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:
(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása,
valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és
elégséges azonosító adatokat.
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó
díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a
szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól
eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés
vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és
az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a
szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe
vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a
szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat
törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. A számvitelről szóló törvény vagy
más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.
(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely
(1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás
más szolgáltatótól nem vehető igénybe.
(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.
A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő adatok, a 2001:CVIII és a 2011:CXII törvények szabályozása által nem
érintett adatok köre, mivel ezek nem személyes, hanem technikai adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének
azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.
Ezen adatokhoz kizárólag az elsődleges adatkezelő fér hozzá.
Webáruház tulajdonosa, mint (Infotv.3.§. 9 és 18) adatkezelő és adatfeldolgozó:
West County Kft.
-------------------------------------------------------------
Székhely: H-8741 Zalaapáti Jókai Mór u. 141/B
Postacím: H-8360 Keszthely Pethő u. 3
Cégjegyzékszám: 20-09-068444
Adószám: 14285781-2-20
Adatvédelmi azonosítószám: NAIH-****/2014 (igénylés alatt)
Ügyfélszolgálat H-P 10:00-18:00
Email: info@westcoastcounty.hu
Telefon: +36-30-329-53-00
Az ügyfél az adatai megadásával egyidejűleg felhatalmazza a "Wes County Kft."-t adatainak a 2011. évi CXII.
Információs önrendelkezési jogról szóló törvény 4.§(1), 5.§(1)a) és a 2001:CVIII 13/A.§ szabályzása alapján, kizárólag
jelen Adatkezelési Nyilatkozat szerinti célnak megfelelő kezelésére, a Nyilatkozatban jelölt időbeli hatállyal.
A vásárlás során megadott adatokat a "West County Kft."-n kívül álló személyek részére nem közli, azokat
nyilvánosságra nem hozza.
A nyilvántartott adatokhoz csak a "West County Kft." felelős munkatársai, és a további, kiszolgálócégek,
tevékenységüktől elválaszthatatlan okból férhetnek hozzá:
- kontatrade Bt., 8790 Zalaszentgrót, Tűztorony tér 15.., a könyvelés tekintetében;
- UNAS Online Kft.H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15 webshop és raktár rendszer
- Artúr '95 Bt. Cím: 8900 Zalaegerszeg Újhegyi út 2.futárszolgálati tevékenység tekintetében.
Infotv.7.§(5) alapján a regisztrált adatok zárt adatbázisban kerülnek tárolásra, azokhoz sem a weboldal látogatói, sem
más regisztrált fogyasztók nem tudnak hozzáférni.
Vásárló adatainak kezelése kapcsán jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Igényét az
adatkezelő székhelye szerint illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti.
2001:CVIII.Ektv.4.§ h) pontja tekintetében tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy a webáruházat üzemelteti, a vásárlói adatok
kezelését szerver-üzemeltetőként ténylegesen a Unas Online Kft. végzi (székhely: -9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Adószám:
14114113-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-015594 Postacím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Ügyfélfogadás: Telefonos
elérhetőség: +36-99/884-000 (H-P 8:00-15:30) Email: unas@unas.hu
Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik.
Megrendelésekkel kapcsolatos adatok Infotv.5.§(1)b) pontja a 2003:XCII.Art.47.§(3) alapján teljesítendő, Art.164.§(1)
szerint legalább 5 évig (a kibocsátott számlákon az adó megállapításához jog elévüléséig) kezelendőek.
Infotv.14.§ szerint ez időn belül a fogyasztó (vásárló) kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását - a kötelező adatkezelés kivételével.
Jogforrások hatályos szövege elérhető:
2001:CVIII Ektv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=57566.254495
2011:CXII Infotv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.262814
Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve: 2014.09.30.

 

Kiegészítés!

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.wccshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: West County Kft.

Székhely: 8741 Zalaapáti Jókai M. u.141/B

Levelezési cím: 8360 Keszthely Pethő u. 3 

Üzlethelyiség címe: 8360 Keszthely Pethő u. 3 

Képviselő neve: Vajda Péter

Cégjegyzékszám: 20-09-068444

Bejegyző Bíróság neve: Zala Megyei Bíróság

Adószám: 14285781-2-20

Közösségi adószám: 14285781-2-20

Számlavezető pénzintézet: Hévíz és Vidéke Tak. Szöv.

Számlaszám: 74500334-11028275

E-mail cím: info@wccshop.hu

Telefonszám: +36303295300

3. A honlapon folytatott tevékenység

Ruházati Cpő és Sportszer Kereskedelem

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek: Be kell e jelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez? Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség van? Ezek esetén a folyamat leírása. Kosár elmenthető-e későbbi vásárláshoz (automatikusan vagy gomb segítségével)? Van-e kupon elfogadás az áruházban? Van-e pontgyűjtés? Egyéb rendelés paramétereket meg kell-e adni? Stb...

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkora magatartási kódex hol érhető el.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki.

A szolgáltató a papír alapú számlát helyszínen történő vásárlás esetén a helyszínen, postai kézbesítés esetén a termékhez csatolva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, ezt előre vásárlásnál előre jeleznie kell. 

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás

Amennyiben előre uatlásos fizetési módot választ egy visszaigazoló levelet fog kapni tőlünk amiben tájékoztatjuk hogy a megrendelt terméket lefoglaltuk az Ön részére. Amennyiben a termék ára megérkezik a számlánkra postára adjuk a csomagot. A megrendelés számát minden esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni hogy azonosítani tudjuk a vásárlást. 

Számlavezető bank: Hévíz és Vidéke Tak. Szöv.

Bankszámlaszám: 74500334-11028275

5.6.2. Utánvét

Az áruházban megrendelt termékek házhoz szállítása Magyarország területén belül lehetséges, a kiszállításról a GLS csomagküldő szolgálata gondoskodik.
A házhoz szállítás díja a termékek méretétől, súlyától illetve a megrendelő postacímétől függetlenül, utánvét esetén 800 Ft/csomag a kiszállítást követően, a csomag átvételekor készpénzben fizetendő. 

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

Megrendelt csomagját lehetősége van helyszínen (a boltban) átvenni.

Átvétel helyszínének címe:
WCC Shop

8360 Keszthely Pethő u. 3.

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

5.7.1. Posta csomag

Az áruházban megrendelt termékek házhoz szállítása Magyarország területén belül lehetséges, a kiszállításról a GLS Csomagküldő szolgálat. csomagküldő szolgálata gondoskodik.
A házhoz szállítás díja a termékek méretétől, súlyától illetve a megrendelő postacímétől függetlenül, utánvét esetén 800 Ft/csomag a kiszállítást követően, a csomag átvételekor készpénzben fizetendő.

 

5.7.3. Személyes átvétel

A szolgáltató a papír alapú számlát helyszínen történő vásárlás esetén a helyszínen, postai kézbesítés esetén a termékhez csatolva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. 

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Minden a jótállás 6 hónap.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: West County KFT.

Levelezési cím: 8360 Keszthely Pethő u. 3

Telefonszám: +36303295300

E-mail cím: info@wccshop.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: West County Kft.

Levelezési cím: 8360 Keszthely Pethő u. 3

Telefonszám: 0692312395

E-mail cím: info@wccshop.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése,

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: http://www.wccshop.hu/shop_help.php

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.06.01.

Adatvédelem

ADATVÉDELEM

Néhány információ, adat elengedhetetlen a rendelés felvételéhez és a vásárlás teljesítéséhez, a számla kiállításához, a garanciához, jótállási szerződéshez. Ezen adatok hiányában a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő az általa megadott adatokhoz állandóan hozzáférhet és módosíthatja azokat, az aktuálisan érvényben lévő európai és nemzeti törvénynek szerint. Az Eladó ezeket az adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivételt képez ez alól, amikor a harmadik fél az Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

  A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik (cookie) formájában. A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

  A Vevő bármikor kérheti adatainak törlését a rendszerből, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

Vásárlás és Szállítás
VÁSÁRLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Az áruházban megrendelt termékek házhoz szállítása Magyarország területén belül lehetséges, a kiszállításról a GLS
csomagküldő szolgálat gondoskodik. A házhoz szállítás díja a termékek méretétől, súlyától illetve a megrendelő
postacímétől függetlenül, utánvét esetén 800 Ft/csomag (a kiszállítást követően, a csomag átvételekor készpénzben
fizetendő), előreutalás esetén 800 Ft/csomag (a kiszállítást megelőzően, átutalással fizetendő). A minimális
rendelési összeg 4000 Ft. A küldemény útja az alábbi oldalon követhető nyomon a csomagszám beírása után:
http://connect.gls-hungary.com/ Fontos, hogy a rendelés során olyan címet és telefonszámot adjon meg, melyen Ön vagy
képviselője munkanapokon 8 és 17 óra között elérhető.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt
sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem
áll módunkban elfogadni!

A megrendelés folyamata

1. A termék adatlapján kiválasztja a megfelelő méretet és a kívánt mennyiséget, majd rákattint a „Kosárba tesz”
gombra. Amikor a termék belekerül a virtuális kosárba, megtekintheti annak tartalmát

2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Vissza” gombra, mellyel visszakerül a webáruházunk főoldalára

3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében

4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson a „Kosár” dobozra vagy menüpontra, hogy
megtekinthesse annak tartalmát. A kosárból a termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott
beviteli mezőbe való mennyiség megadásával, majd a "http://wccshop.hu/shop_cart.php" gomb megnyomásával a
mennyiségi adatok frissülnek.

5. Ha van érvényes kupon kódja vagy ajándék utalványa, azt a "kosár" oldalon a termék(ek) alatt tudja aktiválni,
ezután az árakat aszerint a rendszer automatikusan frissíti.

6. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben már
regisztrált felhasználónk és belépett egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül, ellenkező esetben a „Belépés”
vagy „Regisztráció” gombra kell kattintania.

7. A megrendelés leadásnak lépései alatt figyelmesen nézze át, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek-e, a fizetési
opció és a szállítási opció értelemszerűen megeggyező módon van-e beállítva, majd utolsó lépéseként „Pénztár”-ban
található „Rendelés Feladása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi nekünk.

8. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva
érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti ha belép az oldalra
regisztrációkor megadott adataival.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10 órától 17 óráig (minden nap) de legkésőbb 72 órán belül történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség megrendelés leadására (7/24), amennyiben az
a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén
a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása
esetén áll módunkban ismételten elindítani!

* De ha esetleg nehézséget okoz az online rendelés leadása, akkor hétköznap 10 és 18 óra között telefonon is jelezheti
vásárlási szándékát a +36 30 329 53 00 telefonszámon!
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.